Category

Persbericht

Update persbericht: nog 28 handhavingsverzoeken

By | Persbericht

Kom van dat gras af stuurt nog 28 handhavingsverzoeken

Bericht: Komvandatgrasaf
Datum: 14-7-2020

Komvandatgrasaf stuurt nog eens 28 handhavingsverzoeken naar 13 nieuwe gemeenten. Na noord Nederland zijn nu ook het midden en het oosten van nederland aan de beurt. Het zuiden van Nederland is in voorbereiding.

Aansluitend wordt de komende week bij de eerste 23 gemeenten, die al eerder een handhavingsverzoek hebben ontvangen, nu een WOB verzoek ingediend.

Agenda:

  • 17 juli 2020: hoorzitting Raad van Staten
    Een inwoonster van Montfoort tegen het college van B&W van Montfoort; Het toepassen van rubergranulaat zou in strijd met de wet bodembescherming zijn.
  • 8 september 2020: hoorzitting gemeente Tilburg
    inzake handhavingsverzoek conform artikel 13 wet bodembescherming

 

Lees ook:

Kom van dat gras af stuurt 23 handhavingsverzoekenKom van dat gras af stuurt 23 handhavingsverzoeken

Burgers komen in verzet: de verspreiding van rubberkorrels in de natuur moet stoppen

By | Persbericht

Burgers komen in verzet: de verspreiding van rubberkorrels in de natuur moet stoppen

Bron: Trouw, 24 juni 2020

Een groep burgers komt in actie tegen de verspreiding van rubberkorrels  in de natuur. Beheerders van kunstgrasvelden riskeren nu boetes van duizenden euro’s.

Tien Nederlandse gemeenten kunnen vandaag 23 handhavingsverzoeken tegemoetzien. De stichting ‘Kom van dat gras af’ wil dat de gemeenten, van Assen tot Blaricum, optreden tegen beheerders van kunstgrasvelden waarvan de rubberkorrels terechtkomen in de natuur. De rubberkorrels (van vermalen autobanden) bevatten zink, minerale olie en kobalt die, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM, schade toebrengen aan de bodem en het grondwater. Van ieder kunstgrasveld verdwijnt naar schatting jaarlijks een hoeveelheid korrels die gelijkstaat aan tientallen autobanden. Omdat het verboden is de bodem te vervuilen, hebben beheerders van kunstgrasvelden de plicht ervoor te zorgen dat de rubberkorrels zich niet verspreiden.

Lees het gehele artikel van TrouwLees het gehele artikel van Trouw

Kom van dat Gras af stuurt 23 handhavingsverzoeken

By | column, Persbericht

23 handhavingsverzoeken

Bericht: Komvandatgrasaf
Datum: 24-6-2020

De verspreiding van oude voertuigbanden in de natuur moet stoppen.
We volgen deze materie nu bijna 4 jaar. Het is de hoogste tijd om gemeenten ervan te doordringen dat het toepassen van rubbergranulaat: A simpelweg slecht is voor ons milieu en B, dat er nog heel veel zaken nog steeds niet of niet voldoende zijn onderzocht.
We weten nog steeds niet wat de korrels voor impact heeft op de mens.
Binnenkort verschijnt hierover een rapport van de Vrije Universiteit Amsterdam (professor Jacob de Boer). Bovendien kondigde het ECHA (Europese variant van het RIVM) aan dat er een verbod komt op rubbergranulaat op sportvelden in 2026. Wat KVDGA wil is een mortuarium op het toepassen van versnipperde oude voertuigbanden op kunstgrasvelden. En het liefst zo spoedig mogelijk!

Kennisachterstand?
We kunnen blijven bellen, praten, mailen, appen, twitteren en berichten plaatsen op Facebook. En daarin zijn we al behoorlijk succesvol in geweest, want heel veel gemeenten hebben zelfstandig al besloten te stoppen met de korrels.
Maar we zien tegelijkertijd ook dat er nog steeds een aantal gemeenten gewoon doorgaan met de korrels. Gemeenten, die vaak zelf niet de kennis in huis hebben, laten zich hierbij adviseren door adviesbureaus en vervolgens worden er gewoon weer velden aangelegd met verkeerde korrels. Je kan vragen stellen bij de mate van onafhankelijkheid bij adviesbureaus en lobbyclubs als de Vereniging Sport en Gemeenten. Zij adviseren namelijk een deel van de gemeenten.
Blijkbaar is er dus nog een behoorlijke kennisachterstand. Je zou zeggen dat iedereen die beroepshalve betrokken is bij sportaccommodaties zo langzamerhand wel weet dat het mis is met de korrels. En dat je als organisatie goed moet nadenken wat je ermee gaat doen.
Vrijwel élke gemeente geeft aan te kiezen voor groen en duurzaam. Als zo’n gemeente vervolgens wel er voor kiest om oude autobanden uit te strooien op kunstgrasvelden, dat rijmt simpelweg niet!

Maatregelen op papier
Aangezien de korrels sterk milieuverontreinigend zijn, mogen de korrels onder geen beding niet van de velden af en in bermen en sloten belanden.
Er is om die reden een zorgdocument opgesteld door de bandenindustrie zelf. Dat zorgdocument legt de verantwoordelijkheid voor de voorkoming van verspreiding volledig bij beheerders en gebruikers.
Hierin staan maatregelen die beheerders en gebruikers moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat de korrels niet naast de velden belanden of via de drainage in de sloot. En natuurlijk zo weinig mogelijk korrels die mee worden genomen naar huis. Kantplanken langs de randen van het veld, schoonloopmatten, voorlichtingsborden en vrijwilligers die de paden langs de velden schoonvegen en de korrels weer terug op het veld brengen, zijn hier een aantal voorbeelden van.

Korrel op de proef
Ouders in het land namen de proef op de som en keken of deze maatregelen al waren toegepast. Er werden foto’s gemaakt van de actuele situatie op een aantal sportparken en daaruit bleek dat er een aantal ernstig vervuild te zijn. Bij veruit de meeste velden waren nog géén maatregelen genomen. En zelfs waar wel kantplanken aanwezig waren, bleek de omgeving nog behoorlijk vervuild te worden. We hebben geen inzicht of er al veel veegvrijwilligersploegen zijn bij verenigingen maar we weten wel dat veel verenigingen een tekort hebben aan vrijwilligers. Het zou ons verbazen dat er mensen in de rij staan om structureel de korrels terug te vegen naar de velden. Maar als dit wel het geval is dan horen we dit graag.
Inmiddels krijgen we steeds meer foto’s opgestuurd van hoe het er rondom de velden, ondanks het zorgdocument, in de praktijk uitziet.

23 handhavingsverzoeken
Uiteindelijk is er besloten om de afvaladvocaat Rogier Hörchner in te schakelen. Deze heeft veel ervaring in soortgelijke (milieu) zaken. In Enschede is eerder dit jaar de beheerder van de sportvelden veroordeeld tot een boete van tienduizend euro wegens het niet voorkomen van de verspreiding van rubberkorrels. En toch gaat het blijkbaar nog steeds allemaal door. Door ook een aantal WOB verzoeken neer te leggen bij gemeenten verwachten we dat we inzicht krijgen in de processen die leiden tot de besluitvorming. In het onderstaande artikel gaat dagblad Trouw nader in op onze handhavingsverzoeken.

Kennisachterstand teniet doen
Zoals gezegd volgen we deze materie al jaren nauwgezet. Eerst met vele honderden bezorgde burgers (vaak ouders) en nu nog steeds zijn tientallen ouders actief. In de afgelopen jaren is de verontrusting eerder toegenomen dan afgenomen. We hebben zaken onderzocht en we hebben vele mensen benaderd. Kennis verzameld en gedeeld! Niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld. Het is belangrijk dat we nog meer gaan werken aan de kennisachterstand. Dat we de gebundelde kennis neerleggen bij de beslissers. We zitten te denken aan een onderzoek onder gemeenten maar ook aan een nieuwsbrief met onze bevindingen hierin verwerkt.
Een ding willen we wel graag meegeven. We richten ons NIET op de verenigingen zelf. De meesten van ons zitten bij een vereniging en we weten hoe lastig deze het al vaak hebben. Die hebben nauwelijks tijd en mankracht om ook nog eens met de korrels aan de slag te gaan. Daarom richten we ons op de gemeenten met deze actie. Want zij hebben de sleutel in handen.

Persbericht Trouw
Vanochtend besteed Trouw uitgebreid aandacht voor de rubberkorrelproblematiek. Zie onderstaande artikel.

Uitzending Hofbar
Vorige week besteedde het programma Hofbar ook al aandacht aan de korrels. Mocht je het gemist hebben, hieronder de link.

Bij vragen neem contact op via de email info@komvandatgrasaf.nl

Blijf ons volgen!

Lees het gehele artikel van TrouwLees het gehele artikel van Trouw
Uitzending HofbarUitzending Hofbar

Hoe het kunstgras verdwijnt uit de eredivisie

By | Persbericht

Hoe het kunstgras verdwijnt uit de eredivisie

Kunstgras is uit de gratie. Steeds meer profclubs kiezen voor puur natuur, zeker in de eredivisie. Het kostenaspect (kunstgras is goedkoper) heeft verloren van het sentiment (‘afgetrapt veld heeft charme’). Ook bij VVV, waar begin deze maand het veld is ingezaaid.

Lees het gehele artikel van de VolkskrantLees het gehele artikel van de Volkskrant

The Intercept, PFAS

By | Persbericht

TOXIC PFAS CHEMICALS FOUND IN ARTIFICIAL TURF

Bron: The Intercept, Sharon Lerner, October 8 2019

PFAS CHEMICALS HAVE been identified in synthetic turf, according to lab tests performed on several samples of the artificial grass that were shared with The Intercept. The presence of the chemicals, members of a class that has been associated with multiple health problems, including cancer, adds to growing concerns about the grass replacement that covers many thousands of acres in parks, schools, professional sports stadiums, and practice fields around the U.S.

Lees het gehele artikelLees het gehele artikel

PFAS in kunstgras?

By | Persbericht

PFAS in kunstgras? Volgens de branche zijn er geen signalen

De kunstgrasbranche neemt de signalen over Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat giftige PFAS-stoffen in de vezels van kunstgras zijn aangetroffen serieus, maar vindt dat het niet nodig is om ongerust te worden. ,,Die stofjes zitten ook in Tefal-pannen en daar eten we al tientallen jaren uit. Bovendien controleert het RIVM het kunstgras regelmatig.”

Bron: De Stentor – Arjen ten Cate 17-10-19, 07:30

Lees het gehele artikelLees het gehele artikel

Politici tegen rubbergranulaat (SBR)

By | Persbericht | 5.377 Comments

Politici tegen SBR

“Politici, engageer jullie tegen de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden met SBR rubbergranulaat.” Dat is de oproep aan politici die stichting Komvandatgras af en Recycling Netwerk vrijdag 13 oktober gezamenlijk lanceren na de schokkende Zembla-uitzending van afgelopen woensdag over de vervuilende werking van rubbergranulaat op en onder sportvelden.

 “We verzoeken politici de verklaring te tekenen, een foto van zichzelf – met de ondertekende verklaring in de hand – op sociale media te plaatsen en 3 van hun collega’s uit te dagen hetzelfde te doen,” legt Sebas Veenstra, voorzitter van Kom van dat gras af uit. “In het jaar dat we nu actief zijn, hebben we reeds veel politici ontmoet die ernstig bezorgd zijn over de toepassing van SBR op en onder kunstgrasvelden. Met deze actie willen we zichtbaar maken dat vele Europese, nationale, provinciale en lokale politici willen strijden tegen het vervuilende rubbergranulaat op en onder onze sportvelden.”

De verklaring is kort en krachtig:

“#stopSBR In het belang van sporters, kinderen, het milieu en de volksgezondheid verklaren wij ons in te zetten tegen de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden met SBR rubbergranulaat en vóór de uitfasering van bestaande kunstgrasvelden met deze infill.”

Komvandatgrasaf is een community van en voor- verontruste ouders van kinderen die sporten op met SBR rubbergranulaat ingestrooid kunstgras. Recycling Netwerk is een milieuorganisatie die zich inzet voor een beter milieu door goede zorg voor afval en grondstoffen. “Met deze actie willen we gezamenlijk tonen dat veel mensen willen opkomen voor de gezondheid en het milieu. Politici, die zich dus verzetten tegen deze vervuilende afvalpraktijk,” aldus de beide organisaties.

In september deed Recycling Netwerk aangifte bij het Openbaar Ministerie met de bedoeling een einde te maken aan het storten van rubberbandenafval op en onder kunstgrasvelden.

Komvandatgrasaf onderzoekt en verzamelt informatie over SBR rubbergranulaat en ondersteunt hiermee actief ouders, clubvoorzitters en politici teneinde gefundeerd in dialoog te kunnen treden met beleidsmakers met successen in Leeuwarden, Emmen, Heiloo, Valkenswaard, Deventer en Geldrop-Mierlo. Het RIVM erkende in maart 2017 aan een van deze ouders dat hun in december 2016 gepresenteerde rapport niet volledig genoeg is om alle gezondheidsrisico’s door SBR uit te sluiten en dat meer onderzoek – met name naar hormoonverstorende stoffen en immuunziekten – noodzakelijk is.

Zie ook:

Bericht site Recycling Netwerk

RIVM erkent rubbergranulaat rapport volledig

By | Persbericht | 5.299 Comments

4 mei 2017

RIVM ERKENT RUBBERGRANULAAT RAPPORT ONVOLLEDIG

“ZORGWEKKENDE OPENHEID”

Het begrip ‘verwaarloosbaar gezondheidsrisico’ waar beleidsmakers hun keuze voor voortdurende toepassing van SBR op kunstgrasvelden op baseren, geldt niet voor alle gezondheidsrisico’s. Het RIVM bevestigt dit in een gesprek – en bijgesloten gespreksverslag – van een bijeenkomst tussen RIVM en een bezorgde ouder.

Het baart ons ouders, verenigd in Komvandatgrasaf, grote zorgen dat de conclusie ten aanzien van één gezondheidsrisico door beleidsmakers getransponeerd wordt naar alle gezondheidsrisico’s. De toxische stoffen, die SBR bevat, zoals hormoonverstorende ftalaten en fenolen als BPA worden immers in verband gebracht met immuunziektes, negatieve invloeden op de voortplanting, het endocrinologisch en neurologisch systeem. Deze gezondheidsrisico’s zijn minstens zo erg als kanker en gezien de ernstige aard van deze mogelijke gezondheidsrisico’s achten wij het onverantwoord dat met gebruik van gemeenschapsgelden de toepassing van SBR wordt voortgezet.

Nu er een renovatiegolf op handen is (SBR is sinds 2001 ingevoerd), is het gebruik van rubbergranulaat niet meer te verantwoorden. Te meer omdat alternatieven beschikbaar zijn, die niet de toxische stoffen van SBR bevatten en derhalve ook de niet onderzochte gezondheidsrisico’s uitsluiten.  Deze alternatieven zijn op sporttechnische eigenschappen eveneens goedgekeurd met certificaten van KIWA/ISA.

De Gemeente Den Haag heeft sinds 2007 het gebruik van SBR afgestoten en heeft ruime ervaring opgebouwd met alternatieven. Sinds 2016 zijn alle 80 velden ingestrooid met kurk van 1-2mm diameter, afkomstig van de schors van de kurkeik.

In de bijlage treft u het volledige gespreksverslag, goedgekeurd door Loek Stockx, Chief Strategist van het RIVM. Hieronder de belangrijkste – schokkende – verhelderingen op een rij.

Het begrip verwaarloosbaar risico past het RIVM enkel toe in relatie tot de ziekte kanker.

Het RIVM geeft toe geen onderzoek te hebben verricht naar effecten van SBR op immuunziekten, hormoonverstorende huishouding en neurologische huishouding. Uitspraken hierover baseert ze op literatuuronderzoek. Het RIVM heeft geen epidemiologisch onderzoek verricht noch heeft het urine- of bloedmonsters afgenomen en bestudeerd.

De blootstellingsroute van nanodeeltjes, die ontstaan door erosie van SBR, is niet door het RIVM bestudeerd, terwijl deze de darm- en celwand kunnen penetreren.

In het licht van openbare, gemeentelijke trapveldjes, gebruik door scholen kinderopvang, BSO’s en Cruyff Courts is het zorgwekkend dat het RIVM toegeeft geen onderzoek te hebben gedaan naar gezondheidsrisico’s voor kinderen, door spelen op SBR.

In de monsters SBR-rubbergranulaat heeft het RIVM 60 chemische stoffen gevonden, waarvan er circa 30 van zijn onderzocht.

Het RIVM acht het zinvol ook normen te stellen voor de andere aangetroffen chemische stoffen – naast het verstrengen van de norm voor PAK’s.

Het RIVM geeft aan dat de norm voor Bisphenol-A een factor 10 lager kan en acht het zinvol om de internationale norm voor deze stof te herbeoordelen.

Mengseltoxiciteit is niet door het RIVM onderzocht, daar ze het duiden als een ingewikkeld en duur onderzoek dat niet op korte termijn uitgevoerd kan worden.

Men duidt wederom aan dat zink schadelijk is voor het milieu.

Over KOMVANDATGRASAF

Na de uitzending ‘Gevaarlijk Spel’ van Zembla dat op 5 oktober 2016 is uitgezonden besloten vier voetbalvaders van het Friese SC Leovardia het facebook-platform komvandatgrasaf op te richten. Inmiddels telt het initiatief ruim 900 vind-ik-leuks en 1000 volgers door heel Nederland.

Zie hier het gespreksverslag van de bijeenkomst met het RIVM

Gespreksverslag Bijeenkomst RIVM 17-03-2017

Downlaod hier een pdf versie van het persbericht.

PDF persbericht
Facebook
mail ons

Ouders voeren zelfstandig onderzoek onder verenigingen naar rubbergranulaat

By | Persbericht | 5.494 Comments

Korrels die door verenigingen zelf van het veld worden gehaald (en betaald). Verenigingen die weigeraars de wacht aanzeggen! Het RIVM, KNVB, VSG en ook de GGD die zeggen dat er niks aan de hand is. De seinen staan (nog steeds) op groen! Meerdere wetenschappers die in de uitzending van Zembla zeggen dat er meer zaken onderzocht dienen te worden. Het sein zou op oranje dan wel rood gezet moeten worden. Zij zouden hun kinderen in ieder geval niet op het rubbergranulaat laten spelen. Verder het onderzoek onder de zebravisjes wat aangeeft dat er wellicht wat aan de hand is. Het twijfelachtige optreden van de directrice van het RIVM.

Allemaal tekenen wat ons betreft dat de seinen wel erg snel op groen zijn gezet! Weten we wel voldoende? En zeker op langere termijn. Een aantal gemeenten heeft besloten de korrels met kankerverwekkende stoffen te verwijderen. Anderen gemeenten blijven staan achter de uitkomsten van het RIVM. De KNVB deelt boetes aan verenigingen als wedstrijden niet doorgaan omdat teams niet op kunstgras willen voetballen.

Kortom: wat doet deze berichtgevingen met je als ouder zijnde? Zijn er ook clubs die hun oren te luister leggen bij de leden? Zou dat niet moeten eigenlijk? Hoeveel ouders / sporters zijn er nu verontrust en doen hier wat mee? Er zijn nog heel veel vragen! We maken ons terecht zorgen en we willen graag over veel zaken meer duidelijkheid hebben! Daarom hebben we een vragenlijst ontwikkeld voor verenigingen en er komt binnenkort ook een vragenlijst voor alle gemeenten. De link naar de vragenlijst staat hieronder.

Vragenlijst voetbalverenigingen rubbergranulaat

Als verontruste ouders willen we een actieve bijdrage leveren aan deze discussie omdat het, nogmaals, gaat over de gezondheid van je kinderen!

Bij vragen over dit initiatief, kan er gemaild worden naar onderstaand emailadres.

komvandatgrasaf@gmail.com