Skip to main content
All Posts By

kvdga-admin

Odru: grond oude voetbalvelden 2008 vervuild, gemeente zoekt ‘organische infill’

By Persbericht

Odru: grond oude voetbalvelden 2008 vervuild, gemeente zoekt ‘organische infill’

Oude voetbalvelden vervuild, gemeente wijzigt koers

Afvaladvocaat Rogier Hörchner heeft namens de stichting Instrepitus een handhavingsverzoek ingediend over het gebruik van rubbergranulaat op de Montfoortse voetbalvelden. Het bezwaar is maandag 19 april behandeld door de gemeente Montfoort.

Hoewel de gemeente volhoudt dat de infill van vermalen (vracht)wagenbanden niet leidt tot vervuiling, spreekt omgevingsdienst Odru dit tegen. Volgens de omgevingsdienst regio Utrecht is er bij de twee oude velden uit 2008 sprake van verontreiniging.  Die velden, nu al 13 jaar oud, worden deze zomer dan ook vervangen door ‘een organische infill’. Dit werd bevestigd door de gemeente: “We gaan geen geld in de prullenbak gooien, het Europees Agentschap ECHA zal naar verwachting het rubbergranulaat gaan verbieden”, aldus Wim Glaap, adviseur van Newae voor de gemeente Montfoort. De heer Glaap wil vooruit kijken en benadrukte met klem dat er geen sprake is van verontreiniging op of onder de velden. De Odru gaf verder aan het rubbergranulaat niet te zien als een afvalstof.

De stichting benadrukte daarop dat rubbervelden gewoon dienen als een tijdelijke opslagplaats van afvalstoffen, die een gevaar vormen voor het milieu en de (volks) gezondheid. Versnipperen van banden verandert de afvalstatus niet en deze opslag is zonder passende maatregelen verboden, aldus Instrepitus. “Wij kennen de situatie bij honderden velden in Nederland. Er is geen onderscheid tussen oude en nieuwe velden. Alle rubbervelden logen uit in het milieu.  De verspreiding van stukjes vermalen band in het milieu is niet te voorkomen, ook niet met kantplanken’, aldus Sebas Veenstra van de stichting. Veenstra juicht een andere infill toe, maar zet het handhavingsverzoek niet on hold nu de gemeente Montfoort van koers lijkt te wijzigen.

De stichting mist volledige verslaglegging, met name van het meest recente bodemonderzoek. De Odru legde uit dat dit onderzoek van februari ‘nog moest worden aangepast’. Stichting Instrepitus vond het erg jammer dat dit al zo lang duurt en onderstreepte dat deze resultaten desnoods met een nieuw wob verzoek op tafel kunnen komen. De stichting vindt dit echter een zwaar middel en hoopt dat de gemeente de resultaten evenals het concept tussenrapport gewoon openbaar zal maken.

Het is de tweede keer dat de gemeente Montfoort een handhavingsverzoek tot sanering van de rubbervelden krijgt. De eerste keer werd de zaak aangespannen door een bezorgde moeder uit Montfoort. Die zaak werd door de Raad van State niet inhoudelijk behandeld. De stichting Instrepitus is als rechtspersoon, in tegenstelling tot één inwoner,  wel ontvankelijk. Wanneer de huidige zaak door de Raad van State gegrond wordt verklaard dan zal er inhoudelijk gekeken worden naar de klacht. In Montfoort liggen onder de hockeyvelden en op de voetbalvelden ten minste 800 ton aan vermalen (vrachtwagen)banden. De huidige zaak richt zich op de drie nieuw aangelegde velden met daarop 360 ton aan vermalen vrachtwagenbanden van de ‘Soesternorm’. Deze norm is uniek in Nederland en zou volgens de gemeente veiliger zijn voor mens en milieu. Het blijft nog onduidelijk welke infill de velden uit 2008 zullen krijgen, maar in het licht van de aangetroffen vervuiling lijkt de gemeente van plan om afscheid te nemen van de vermalen banden.

Bron: Radio Stad Montfoort
Auteur: Gaby van Ruiten
Datum: 20-04-2021

Lees het artikel van RSMLees het artikel van RSM

Uitspraak Raad van State Katwijk

By Nieuws

Uitspraak Raad van State Katwijk

Uitspraak 202003712/1/R1
ECLI:NL:RVS:2021:785

Lees de volledige tekst van de uitspraakLees de volledige tekst van de uitspraak

Kunstofgrasvelden met rubberkorrels schadelijker dan gedacht

By Persbericht

“Kunstofgrasvelden met rubberkorrels schadelijker dan gedacht”

Vooruit wil dat de Vlaamse regering werk maakt van alternatieven voor kunstgrasvelden met rubberkorrels. Uit nieuw Nederlands onderzoek blijkt immers dat die korrels schadelijker zijn dan gedacht, zegt Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit). Vlaanderen heeft 297 van die kunstgrasvelden, 20 procent daarvan is gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

TTR 13-04-21, 13:20
Bron: Belga

Vlaamse kunstgrasvelden zijn bestrooid met rubberkorrels, zegt Lambrecht. Die korrels, gemaakt van gemalen autobanden, zorgen ervoor dat de bal even snel rolt en opspringt als op natuurgras. Volgens het Vooruit-parlementslid blijkt uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam dat er meer schadelijke en kankerverwekkende stoffen in de rubberkorrels zitten dan tot nu toe werd aangenomen. Spelers nemen de korrels bovendien mee naar huis via de schoenen of kleren, en door regen en wind komen de korrels ook terecht op grond buiten het speelveld, zegt ze.

Lambrecht vroeg bij Vlaams minister van sport Ben Weyts (N-VA) cijfers op over de staat van de Vlaamse kunstgrasvelden. Uit het antwoord van de minister blijkt dat 297 van de 809 velden in Vlaanderen bestrooid zijn met rubberkorrels. 63 daarvan werden aangelegd met Vlaamse steun. Lambrecht wil dat de Vlaamse regering stopt met de subsidiëring ervan en vraagt te opteren voor alternatieven als zand of kurk.

“We moeten investeren in sport. Toegankelijke sportvelden zijn daarbij heel erg belangrijk. Maar al jaren zeggen studies dat kunstgrasvelden een bepaald gezondheidsrisico inhouden. Dat wordt nu bevestigd. Ik wil niet dat we onze sporters ziek maken. Het is tijd om te kiezen voor de alternatieven”, aldus nog Lambrecht.

Bron: HLN
Datum: 13-04-2021

Lees het artikel van HLNLees het artikel van HLN

Breda kiest voortaan voor kurk in plaats van rubber korrels bij kunstgrasvelden

By Persbericht

Breda kiest voortaan voor kurk in plaats van rubber korrels bij kunstgrasvelden


BREDA – Breda gaat voortaan de kunstgrasvelden instrooien met kurk in plaats van rubber korrels. Het gaat op de lange termijn om zestien kunstgrasvelden.

De gemeente Breda beschikt over zestien kunstgrasvelden. Deze worden verhuurd aan sportverenigingen, scholen en derden. De toplaag van vier van deze kunstgrasvelden is aan vervanging toe. Bij de aanleg van deze velden is destijds voor SBR-rubber gekozen. “Deze bleek toen het enige toegepaste en goedgekeurde opvullingsmateriaal te zijn”, zegt wethouder Quaars. Het gebruik van kurk voor de kunstgrasvelden is duurder dan het huidige rubber. De extra kosten kunnen volgens de wethouder binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.

Kurk in plaats van rubber

Op basis van resultaten uit recente onderzoeken is besloten dat er geen gebruik meer gemaakt mag worden van het rubberen opvulmateriaal. Met een overgangsperiode tot 1 januari 2028 wordt verwacht dat de huidige renovatie niet meer plaats kan vinden en daarom kiest de gemeente ervoor om de kunstgrasvelden die nu aan vervanging toe zijn in te strooien met kurk.

Vragen 

Het CDA heeft als reactie op de brief van Quaars een aantal vragen opgesteld. Zo vragen zij zich af wat er gebeurt met de gemeentelijke kunstgrasvelden die in de periode januari 2020 tot heden opgeknapt zijn met rubber korrels. En wat de consequenties zijn voor verenigingen die zelf velden met rubber korrels in bezit hebben.

Lees het artikel van Breda VandaagLees het artikel van Breda Vandaag

Docenten Gomarus College Assen: ‘Waarom niet meteen kurk op béide velden LTC?’

By Persbericht

Docenten Gomarus College Assen: ‘Waarom niet meteen kurk op béide velden LTC?’

 

Assen – Docenten lichamelijke opvoeding van het Gomarus College Assen vragen de gemeenteraad – die de investering in het tweede kunstgrasveld voor LTC moet goedkeuren – te overwegen het bestaande kunstgras op sportpark De Hoogte ook meteen te voorzien van kurk infill.

De docenten schrijven in een brief dat leerlingen van het Gomarus College dagelijks gebruik maken van het huidige kunstgras van LTC. Maar daar liggen nog steeds de omstreden SBR-granulaatkorrels (rubber) op. Het RIVM concludeerde eerder dat sporten veilig is op kunstgrasvelden met deze korrels, maar de docenten wijzen erop dat uit recent onderzoek is gebleken dat de bodem rondom de velden wél verontreinigd raakt met onder meer verhoogde concentraties metalen.

Korrels in kleding en schoenen

De gemeente plaatst kantplanken langs 13 Asser kunstgrasvelden om verspreiding van de rubberkorrels te beperken. De docenten: ‘Maar nog steeds lopen onze leerlingen de korrels mee het veld af, zit het in kleding en schoenen. We zien het terug in de putjes van de kleedkamers (en daarmee het riool?) en het schijnt zelfs een aanslag te zijn op wasmachines waar de materialen soms ook in terecht komen via bijvoorbeeld sokken.’

Nu het tweede kunstgrasveld van LTC wordt aangelegd met het veel milieuvriendelijkere kurk, stellen de docenten voor het bestaande kunstgras mee te nemen in de werkzaamheden, te renoveren en er eveneens kurk op leggen. ‘Dat betekent uiteraard een extra kostenpost, maar mogelijk kan er bespaard worden op de kosten van renovatie én onderhoud wanneer beide kunstgrasvelden tegelijk met deze kurk infill worden behandeld.’

Tekst: Robbert Willemsen

Voorzitter LTC. ‘Blij dat de kogel door de kerk is’

‘Ik ben blij dat de kogel nu door de kerk is. De gemeenteraad moet hier in april nog een klap op geven, maar desnoods spreek ik in om de noodzaak van een tweede kunstgrasveld voor LTC te benadrukken. Hoewel ik wel degelijk besef hoe moeilijk het financieel allemaal is in deze coronaperiode.’

LTC-voorzitter Marco Ter Harmsel kreeg onlangs van wethouder Bob Bergsma te horen dat het college van B en W haar fiat geeft aan het door de club zo felbegeerde tweede kunstgrasveld. Dat veld moet in de plaats komen van een bijveld (natuurgras) op sportpark De Hoogte.

Gezien de grote druk op de velden van LTC – met 41 teams in de competitie een bovengemiddeld grote club in Assen – was een tweede kunstgrasveld bittere noodzaak, aldus Ter Harmsel. ‘Ten opzichte van andere Asser clubs zit LTC wat kunstgras betreft al in een achterstandssituatie. Dat is ook de reden geweest van het college om dit te besluiten.’

Het kunstgras moet worden aangelegd met kurk infill, in plaats van de omstreden rubber korrels. B en W vragen de raad hier een budget van 550.000 euro voor beschikbaar te stellen.

Als de raad het licht op groen zet, hoopt Ter Harmsel dat de gemeente in de zomer met de aanleg van het kunstgrasveld kan beginnen.

Lees het artikel van Asser CourantLees het artikel van Asser Courant

Webinar Kopgroep Gemeenten

By Nieuws

Webinar Kopgroep Gemeenten

In het voorjaar van 2020 is het idee ontstaan om gezamenlijk met gemeentes doelstellingen te formuleren om samen te werken en van het rubbergranulaat af te komen. Hier is een webinar voor georganiseerd met de gemeenten  Apeldoorn, Breda, Maastricht en Wageningen.

Tijdens het webinar waren vier deskundigen aan het woord:

  • dhr. Rogier Rutgers – hij sprak over de wet & regelgeving
  • Prof. De Boer – hij sprak over de risico’s voor de gezondheid en de resultaten van zijn promovendi onderzoek
  • dhr. Theo Edelman – hij sprak over het hoge verontreinigende effect door de vele uitloging waar weinig aan te doen is
  • dhr. Sebas Veenstra – hij gaf inzicht in de financiële kant van vervanging, waaruit blijkt dat kurk de goedkoopste en meest duurzame oplossing is.

Downloads en informatie
Alle documenten zijn te downloaden via onderstaande knop. En mocht u meer informatie willen, neem dan contact met ons op.

Bericht: Instrepitus
Datum: 25-2-2021

Informatie GemeentenInformatie Gemeenten

New carcinogens discovered in rubber granulates

By Persbericht

New carcinogens discovered in rubber granulates (ENG version)

Bericht: Zembla
Datum: 22-1-2021

It has recently been discovered that the rubber granulates in artificial turf contain even more harmful and carcinogenic substances than had previously been assumed. Furthermore, several of these substances are even more prone to leaking than the substances in rubber granulate that had already been identified as being harmful.

This information was revealed by a new doctoral study conducted by chemist Ewa Skoczynska from Vrije Universiteit Amsterdam (VU). According to her supervisor, Jacob de Boer, a professor of environmental chemistry and toxicology, these findings mean that the current standards for rubber granulate should be much stricter.

read the articleread the article

Nieuwe kankerverwekkende stoffen aangetroffen in rubbergranulaat

By Persbericht

Nieuwe kankerverwekkende stoffen aangetroffen in rubbergranulaat

Bericht: Zembla
Datum: 21-1-2021

Er blijken nog meer schadelijke en kankerverwekkende stoffen in de rubberkorrels van kunstgrasvelden te zitten, dan tot nu toe werd aangenomen. Bovendien lekt een aantal van die stoffen makkelijker weg dan de al bekende schadelijke stoffen in rubbergranulaat.

Dat blijkt uit nieuw promotieonderzoek van chemicus Ewa Skoczynska van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Haar promotor, hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer, vindt dat met deze bevindingen de huidige normen voor rubbergranulaat veel strenger moeten.

Lees het gehele artikel van ZemblaLees het gehele artikel van Zembla

Update persbericht: nog 28 handhavingsverzoeken

By Persbericht

Kom van dat gras af stuurt nog 28 handhavingsverzoeken

Bericht: Komvandatgrasaf
Datum: 14-7-2020

Komvandatgrasaf stuurt nog eens 28 handhavingsverzoeken naar 13 nieuwe gemeenten. Na noord Nederland zijn nu ook het midden en het oosten van nederland aan de beurt. Het zuiden van Nederland is in voorbereiding.

Aansluitend wordt de komende week bij de eerste 23 gemeenten, die al eerder een handhavingsverzoek hebben ontvangen, nu een WOB verzoek ingediend.

Agenda:

  • 17 juli 2020: hoorzitting Raad van Staten
    Een inwoonster van Montfoort tegen het college van B&W van Montfoort; Het toepassen van rubergranulaat zou in strijd met de wet bodembescherming zijn.
  • 8 september 2020: hoorzitting gemeente Tilburg
    inzake handhavingsverzoek conform artikel 13 wet bodembescherming

 

Lees ook:

Kom van dat gras af stuurt 23 handhavingsverzoekenKom van dat gras af stuurt 23 handhavingsverzoeken