Voor het laatste nieuws op het gebied van rubbergranulaat / kunstgras, zie onze FACEBOOK pagina!

Wie, wat en waarom?

 

Komvandatgrasaf (KVDGA) bestaat sinds 5 oktober 2016 als actiegroep op Facebook en is in een jaar tijd uitgegroeid tot een geregistreerde Stichting. Directe aanleiding voor de oprichting was de schokkende uitzending van Zembla. Die zwarte, rubberen korrels waar onze kinderen op voetballen, die overal liggen; in de wasmachine en van parkeerplaats tot slaapkamer… Dat zijn versnipperde voertuigbanden. Deze zijn opgebouwd uit een veeltal chemische stoffen en zware metalen, waarvan vele carcinogeen, mogelijk carcinogeen, hormoonverstorend, mutageen of acuut toxisch zijn.

Aangezien voetballen prima kan op iets anders dan SBR rubbergranulaat, hebben onze KVDGA-ouders het afgelopen jaar andere ouders, clubvoorzitters, politici en journalisten ondersteund met informatie en kennis. Wat zijn de risico’s voor gezondheid en milieu? Welke chemische stoffen zorgen voor die risico’s? Welke alternatieven bestaan er?

Komvandatgrasaf is er voor het hele verhaal.

Recybem zorgt ervoor dat voor elke nieuw aangekochte band, een oude wordt ingezameld. Dit juichen wij van harte toe, want we willen niet dat die banden in het milieu worden gedumpt en daardoor de omgeving verontreinigen (wat overigens ook gebeurt als rubbergranulaat van het veld af waait en in berm of sloot terecht komt).

Waar wij ons hard voor maken is een volledige herwinning van grondstoffen uit deze banden, zoals Black Bear Carbondoet. Of een closed loop waarbij banden gerecycled worden tot nieuwe banden.

Het vermalen van banden tot granulaat om het vervolgens te storten op kunstgrasvelden is in onze ogen een goedkope manier om van afgedankte voertuigbanden af te komen en er gaandeweg nog aardig aan te verdienen. Correct afvoeren en verwerken kóst geld, maar met granuleren en uitstrooien verdien je flink. De belangen zijn dus groot.

Nogmaals, we zijn niet tegen banden en ook niet tegen het inzamelen daarvan. Wél pleiten we voor het voorzorgprincipe bij de toepassing op sportvelden. De chemische stoffen, waar banden uit zijn gemaakt, zijn té risicovol om af te wachten of over 10 jaar een causaal verband tussen een akelige ziekte als kanker en SBR wordt vastgesteld. Ze zijn té risicovol om ongecontroleerd in het milieu te  verdwijnen om daar het ecosysteem nadelig te beïnvloeden en bodem en water te verontreinigen.

We roepen politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen in het beschermen van burgers – ook de allerkleinsten – en hun omgeving.

We roepen de rubberverwerkende industrie op om hun verantwoordelijkheid te nemen in het ontwikkelen en uitrollen van business modellen, die niet schadelijk zijn voor mens en milieu, doch daadwerkelijk circulair zijn.

We roepen ouders en clubbesturen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en geen genoegen te nemen met minder.

Je hoéft niet te sporten op iets dat jou of je omgeving mogelijk ziek maakt!

Meer weten? Ook actie ondernemen? Mail ons.

 

Steunen? Graag! Doneer nu.

Blijf ons volgen via onze Facebookpagina Kom Van Dat Gras Af

 

Ons standpunt: veiligheid boven alles!