Voor het laatste nieuws op het gebied van rubbergranulaat / kunstgras, zie onze FACEBOOK pagina!


PERSBERICHT 31 oktober 2017: Politici tegen SBR (rubbergranulaat)


Wat is waar?

Een wirwar, noem het een tsunami, aan berichtgevingen over kunstgras is er de afgelopen jaar over ons uitgestort. 

De hamvraag

De hamvraag is uiteraard of het rubbergranulaat op onze sportvelden wel of niet veilig is. Immers, rubbergranulaat (rbs) = vermalen autobanden = chemisch afval. Kan op korte termijn überhaupt wel antwoord gegeven worden op een dergelijk vraagstuk? En naast de gezondheidsrisico’s: wat doet rbs met ons milieu?


Logica?

Een complete oude autoband wordt gezien als chemisch afval en als je deze vermaalt is het plotseling geen chemisch afval meer en mag het worden uitgestrooid over een veld waar dagelijks onze kinderen op spelen. We vinden dat zeer dubieus!

Moeten we niet bewust kiezen voor betere alternatieven? Moeten we afwachten wat er vanaf hogerhand wordt besloten? Wat als over tien jaar blijkt dat de velden onverhoopt toch onveilig bleken te zijn?

De discussie is over? Dat dachten we van niet!

We hebben veel tegenstrijdige informatie voorbij zien komen in de media afgelopen jaar. Wat is waar? Wie moet je geloven? Instanties / wetenschappers zijn het niet een beetje met elkaar oneens. Nee: ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En wie neemt het nu voor onze kinderen op? Het RIVM? De KNVB? De Vereniging Sport en Gemeenten? De wethouders en ministers VWS en I&M?

Het lijkt er meer en meer op dat bovengenoemde instanties de discussie, het liefst, vandaag nog definitief begraven. Dit in tegenstelling tot andere betrokken partijen die juist vinden dat er meer en nader onderzoek dient te gebeuren. Organisaties die vinden dat de korrels er zo snel mogelijk vanaf moeten.

Rol Komvandatgrasaf

Afgelopen maanden is gebleken dat onze community in staat is om alle partijen bij de les te houden. Steeds meer mensen sluiten zich voor en achter de schermen bij ons aan. Steeds meer verontruste ouders spreken in tijdens de gemeenteraadsvergadering en zetten zodoende druk op de gemeente om de opgestuurde informatie tot zich te nemen. En dit werkt uitstekend! Meer en meer gemeenten kiezen voor uitfaseringsbeleid of kiezen ervoor om de korrels er gelijk af te halen. Ze kiezen dan voor alternatieve infill zoals kurk.

Wat kan jij doen?

Wat kan jíj doen? Wat kan jouw team doen? Of jouw club? Het begint met het verheffen van je stem en het stellen van vragen. Je bent als ouder heus niet alleen. Veel mensen zijn kritisch maar niet actief. Maar we (Kvdga) zijn inmiddels met veel mensen en onze communitiy herbergt veel know how. Onze zorgen zijn derhalve ook gegrond. Sterker nog, wij hebben het recht om ons zorgen te maken en te eisen dat de ondergrond, waar we onze kinderen op laten sporten, veilig is. Als het wetenschappelijk niet uit te sluiten is dat er gezondheidsrisico’s zijn, dan is het gerechtvaardigd om te roepen: “Bij twijfel NIET DOEN!”

BINNENKORT KUNT U ONS OOK FINANCIEEL STEUNEN

Neem contact op met ons!

Als je wat wil betekenen voor ons of wij kunnen wat voor jouw betekenen? Mail ons dan. We zijn te bereiken op komvandatgrasaf@gmail.com We streven er naar  om binnen 24 uur je vraag te beantwoorden.

Op deze site (zie de andere knoppen) willen we zoveel mogelijk, op een gestructureerde manier, informatie bieden voor verontruste sporters en ouders van sportende kinderen die het weigeren om lijdzaam toe te zien wat van hogerhand wordt voorgeschreven.

Blijf ons volgen via onze Facebookpagina Kom Van Dat Gras Af

Ons standpunt: veiligheid boven alles!

 

 

 

 

De geschiedenis van Komvandatgrasaf (Kvdga) in een notendop

Na de eerste uitzending van Zembla in oktober 2016 brandde de discussie los. Al na enkele maanden kwam het RIVM met een onderzoek dat de risico’s nagenoeg verwaarloosbaar waren. Gevolg van dit rapport was dat de discussie onder het grote publiek grotendeels verstompte. Vervolgens kwam Zembla met de tweede uitzending en dit zwengelde de discussie weer tijdelijk aan. Een advocatenkantoor geeft aan nader te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om instanties juridisch ter verantwoording te roepen.

Kort daarop verscheen het ECHA rapport (Europees onderzoek) waaruit bleek dat er niks aan de hand was maar dat er wel richtlijnen moeten worden opgelegd met betrekking tot het gebruik van de velden. Een Vlaams onderzoek toont vervolgens weer aan dat er nog steeds risico’s aan de korrels kleven. Mensen van onze community spreken in het voorjaar van 2017 met het RIVM en deze geven in dit gesprek aan dat hun onderzoek niet volledig was. Niet alle gezondheidsrisico’s waren onderzocht. En dan toch al het sein op groen gezet? In augustus 2017 wordt deze Facebook community een stichting. Stichting Komvandatgrasaf gaat verder waar de Facebookcommunity gebleven is.

In september 2017 klaagt het Recycling Netwerk de Nederlandse Staat aan vanwege grote milieurisico’s die kleven aan het instrooien van de kunstgrasvelden. Uit het rubbergranulaat lekken een aantal gifstoffen (o.a. zink) die in het milieu terecht komen. Ook in september geeft Zembla aan te komen met een derde uitzending over het veelbesproken rubbergranulaat. Op onze Facebookpagina worden de actuele berichten geplaatst en van commentaar voorzien door onze deskundigen maar ook door onze volgers.