Skip to main content

Kom van dat Gras af stuurt 23 handhavingsverzoeken

23 handhavingsverzoeken

Bericht: Komvandatgrasaf
Datum: 24-6-2020

De verspreiding van oude voertuigbanden in de natuur moet stoppen.
We volgen deze materie nu bijna 4 jaar. Het is de hoogste tijd om gemeenten ervan te doordringen dat het toepassen van rubbergranulaat: A simpelweg slecht is voor ons milieu en B, dat er nog heel veel zaken nog steeds niet of niet voldoende zijn onderzocht.
We weten nog steeds niet wat de korrels voor impact heeft op de mens.
Binnenkort verschijnt hierover een rapport van de Vrije Universiteit Amsterdam (professor Jacob de Boer). Bovendien kondigde het ECHA (Europese variant van het RIVM) aan dat er een verbod komt op rubbergranulaat op sportvelden in 2026. Wat KVDGA wil is een mortuarium op het toepassen van versnipperde oude voertuigbanden op kunstgrasvelden. En het liefst zo spoedig mogelijk!

Kennisachterstand?
We kunnen blijven bellen, praten, mailen, appen, twitteren en berichten plaatsen op Facebook. En daarin zijn we al behoorlijk succesvol in geweest, want heel veel gemeenten hebben zelfstandig al besloten te stoppen met de korrels.
Maar we zien tegelijkertijd ook dat er nog steeds een aantal gemeenten gewoon doorgaan met de korrels. Gemeenten, die vaak zelf niet de kennis in huis hebben, laten zich hierbij adviseren door adviesbureaus en vervolgens worden er gewoon weer velden aangelegd met verkeerde korrels. Je kan vragen stellen bij de mate van onafhankelijkheid bij adviesbureaus en lobbyclubs als de Vereniging Sport en Gemeenten. Zij adviseren namelijk een deel van de gemeenten.
Blijkbaar is er dus nog een behoorlijke kennisachterstand. Je zou zeggen dat iedereen die beroepshalve betrokken is bij sportaccommodaties zo langzamerhand wel weet dat het mis is met de korrels. En dat je als organisatie goed moet nadenken wat je ermee gaat doen.
Vrijwel élke gemeente geeft aan te kiezen voor groen en duurzaam. Als zo’n gemeente vervolgens wel er voor kiest om oude autobanden uit te strooien op kunstgrasvelden, dat rijmt simpelweg niet!

Maatregelen op papier
Aangezien de korrels sterk milieuverontreinigend zijn, mogen de korrels onder geen beding niet van de velden af en in bermen en sloten belanden.
Er is om die reden een zorgdocument opgesteld door de bandenindustrie zelf. Dat zorgdocument legt de verantwoordelijkheid voor de voorkoming van verspreiding volledig bij beheerders en gebruikers.
Hierin staan maatregelen die beheerders en gebruikers moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat de korrels niet naast de velden belanden of via de drainage in de sloot. En natuurlijk zo weinig mogelijk korrels die mee worden genomen naar huis. Kantplanken langs de randen van het veld, schoonloopmatten, voorlichtingsborden en vrijwilligers die de paden langs de velden schoonvegen en de korrels weer terug op het veld brengen, zijn hier een aantal voorbeelden van.

Korrel op de proef
Ouders in het land namen de proef op de som en keken of deze maatregelen al waren toegepast. Er werden foto’s gemaakt van de actuele situatie op een aantal sportparken en daaruit bleek dat er een aantal ernstig vervuild te zijn. Bij veruit de meeste velden waren nog géén maatregelen genomen. En zelfs waar wel kantplanken aanwezig waren, bleek de omgeving nog behoorlijk vervuild te worden. We hebben geen inzicht of er al veel veegvrijwilligersploegen zijn bij verenigingen maar we weten wel dat veel verenigingen een tekort hebben aan vrijwilligers. Het zou ons verbazen dat er mensen in de rij staan om structureel de korrels terug te vegen naar de velden. Maar als dit wel het geval is dan horen we dit graag.
Inmiddels krijgen we steeds meer foto’s opgestuurd van hoe het er rondom de velden, ondanks het zorgdocument, in de praktijk uitziet.

23 handhavingsverzoeken
Uiteindelijk is er besloten om de afvaladvocaat Rogier Hörchner in te schakelen. Deze heeft veel ervaring in soortgelijke (milieu) zaken. In Enschede is eerder dit jaar de beheerder van de sportvelden veroordeeld tot een boete van tienduizend euro wegens het niet voorkomen van de verspreiding van rubberkorrels. En toch gaat het blijkbaar nog steeds allemaal door. Door ook een aantal WOB verzoeken neer te leggen bij gemeenten verwachten we dat we inzicht krijgen in de processen die leiden tot de besluitvorming. In het onderstaande artikel gaat dagblad Trouw nader in op onze handhavingsverzoeken.

Kennisachterstand teniet doen
Zoals gezegd volgen we deze materie al jaren nauwgezet. Eerst met vele honderden bezorgde burgers (vaak ouders) en nu nog steeds zijn tientallen ouders actief. In de afgelopen jaren is de verontrusting eerder toegenomen dan afgenomen. We hebben zaken onderzocht en we hebben vele mensen benaderd. Kennis verzameld en gedeeld! Niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld. Het is belangrijk dat we nog meer gaan werken aan de kennisachterstand. Dat we de gebundelde kennis neerleggen bij de beslissers. We zitten te denken aan een onderzoek onder gemeenten maar ook aan een nieuwsbrief met onze bevindingen hierin verwerkt.
Een ding willen we wel graag meegeven. We richten ons NIET op de verenigingen zelf. De meesten van ons zitten bij een vereniging en we weten hoe lastig deze het al vaak hebben. Die hebben nauwelijks tijd en mankracht om ook nog eens met de korrels aan de slag te gaan. Daarom richten we ons op de gemeenten met deze actie. Want zij hebben de sleutel in handen.

Persbericht Trouw
Vanochtend besteed Trouw uitgebreid aandacht voor de rubberkorrelproblematiek. Zie onderstaande artikel.

Uitzending Hofbar
Vorige week besteedde het programma Hofbar ook al aandacht aan de korrels. Mocht je het gemist hebben, hieronder de link.

Bij vragen neem contact op via de email info@komvandatgrasaf.nl

Blijf ons volgen!

Lees het gehele artikel van TrouwLees het gehele artikel van Trouw
Uitzending HofbarUitzending Hofbar