Wat u kunt doen

Vaak ben je als eenling kansloos bij het bestuur van je vereniging. Laat staan bij je eigen gemeente. Eerste stap die wij adviseren is om op zoek te gaan naar medestanders. Soms is dat gemakkelijk. Binnen jouw team zijn meerdere mensen verontrust en spreken dit uit. Soms gaat het moeizamer. Ouders en spelers vinden het maar flauwekul allemaal! Toch zullen er ouders zijn en anders in andere teams die ook verontruste gevoelens hebben. Veel ongerustheid zit onderhuids en wordt pas aangewakkerd als er nieuwe feiten boven water komen.

Meer weten?
Ook actie ondernemen?

Maak het bespreekbaar en leg je oor te luister

Wellicht staat je eigen bestuur open om mee te denken met jou / jullie en weten die meer over andere verontruste leden. Ga in ieder geval op onderzoek uit en vorm een team. Vergeet niet de mensen te verwijzen naar deze site of onze Facebook groep.

Wedden dat er ook verontruste ouders zijn bij andere verenigingen binnen de gemeente? Probeer daar ook eens contact me te zoeken? Maak onderlinge afspraken hierover. Een avondje overleggen met de ouders en je bent al een heel eind.

Als je een groep ouders / sporters hebt geformeerd is de volgende logische stap om je bestuur in te lichten. Of de besturen van meerdere verenigingen ouders van meerdere verenigingen de handen ineen hebben gesloten.

Jouw vereniging

De vereniging (de leden uiteraard) is meestal degene die gebruik maakt van de velden. De eigenaar ervan is (meestal) de gemeente. Echter de vereniging is de instantie die rechtstreeks in contact staat met de leden. Het bestuur heeft de dagelijks leiding over de vereniging en zij voeren het verenigingsbeleid uit. Het bestuur is er voor de leden. Dus als er bijvoorbeeld vragen zijn met betrekking tot de korrels dan kunnen deze in eerste instantie bij het bestuur worden neergelegd.

Het spreekt voor zich dat des te meer mensen zich kritisch opstellen des te sterker je staat richting het bestuur. Zie puntje “ wat kan je als ouder doen”.

Het bestuur staat weer in nauw contact met de KNVB en de gemeente. Alle gemeenten in Nederland hebben meerdere keren gecommuniceerd over de ZEMBLA uitzending en hoe hiermee om te gaan.

Veel besturen zitten ook klem. Aan de ene kant de gemeenten die zeggen dat het veilig is (verwijzen naar RIVM) maar aan de andere kant de druk die ze voelen van de ouders.

“De KNVB heeft 16 februari laten weten dat er GEEN verontrusting meer is onder ouders bij voetbalverenigingen” Wij ervaren dat heel anders. Belangrijk dus om je (gemeenschappelijke) stem te laten horen!

Jouw gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de sportaccommodaties. Veel gemeenten hebben een aparte afdeling welke zich bezighoudt met accommodaties. Deze tak gaat over het beheer van de velden, van de zwembaden en sporthallen en zij moeten ervoor zorgen dat de accommodatie veilig is om je sport uit te kunnen oefenen.

Daarnaast hebben gemeenten vaak een, of meerdere, ambtenaren in dienst die zicht bezig houdt met sporten en sportverenigingen. Elke gemeente heeft een wethouder die “sport en/of accommodaties” in zijn of haar portefeuille heeft. Beslissingen bij de gemeente gebeurd altijd door de wethouder(s) in combinatie met de burgemeester. Als er moeilijkere of zwaardere beslissingen, met bijvoorbeeld grote financiële gevolgen, genomen moeten worden dan moet de gemeenteraad ook bij de besluitvorming betrokken worden.

Contact met gemeente

Er kan gekozen worden om de communicatie te laten verlopen via de vereniging. Mits dat deze natuurlijk kritisch is ten aanzien van het rubbergranulaat. Anders kan je beter zelf als groep verontruste ouders contact opnemen met de gemeente.

Zoals eerder al is aangegeven: des te meer mensen zich kritisch opstellen des te sterker je staat richting de eigen gemeente. Neem contact met de gemeente op hoe je het onderwerp kunstgras op de politieke agenda krijgt. Hiernaast een stappenplan welke voor de meeste gemeenten van toepassing is. Bij twijfel? Bel je eigen gemeente of kijk op hun website.

Stappenplan: een onderwerp op de politieke agenda

Er zijn verschillende manieren om iets op de politieke agenda te zetten. Via een woordvoerder van een politieke partij. Iedere partij in de gemeenteraad heeft woordvoerders op een bepaald onderwerp. Vaak staat dat op de site van de partij of de gemeente wie waarvoor is.

Het is ook mogelijk om een onderwerp politiek bespreekbaar te maken middels een politiek podium.

Het is raadzaam om van te voren te kijken waar eventuele medestanders te vinden zijn. Het beste werkt als er iemand binnen je netwerk voor je gaat kijken wie hart voor de zaak heeft.

Is het een onderwerp dat door de college partijen gesteund wordt, is de grootste partij de beste gesprekspartner. Heeft het college echter een ander standpunt zou de oppositie wellicht de beste weg zijn.

Het is ook belangrijk te kijken hoe de landelijke politiek er tegenaan kijkt. Landelijk kun je veel meer bereiken als zij aan jouw kant staan, maar als het een lokaal onderwerp is of iets wat landelijk niet echt speelt, is de lokale politiek aangewezen samenwerkingspartner.

Neem contact op met ons voor het uitzetten van de strategie en / of overige tips. Inmiddels hebben we bij meer dan 10 gemeenten ervaringen opgedaan. En bijna allemaal met succes! Oftewel: gemeenten zijn op zijn minst een stuk kritischer geworden dan ze eerst waren. Een aantal hebben besloten tot het uitfaseren van de rubbergranulaat korrels.

Op naar veilige velden!