Skip to main content

Docenten Gomarus College Assen: ‘Waarom niet meteen kurk op béide velden LTC?’

Docenten Gomarus College Assen: ‘Waarom niet meteen kurk op béide velden LTC?’

 

Assen – Docenten lichamelijke opvoeding van het Gomarus College Assen vragen de gemeenteraad – die de investering in het tweede kunstgrasveld voor LTC moet goedkeuren – te overwegen het bestaande kunstgras op sportpark De Hoogte ook meteen te voorzien van kurk infill.

De docenten schrijven in een brief dat leerlingen van het Gomarus College dagelijks gebruik maken van het huidige kunstgras van LTC. Maar daar liggen nog steeds de omstreden SBR-granulaatkorrels (rubber) op. Het RIVM concludeerde eerder dat sporten veilig is op kunstgrasvelden met deze korrels, maar de docenten wijzen erop dat uit recent onderzoek is gebleken dat de bodem rondom de velden wél verontreinigd raakt met onder meer verhoogde concentraties metalen.

Korrels in kleding en schoenen

De gemeente plaatst kantplanken langs 13 Asser kunstgrasvelden om verspreiding van de rubberkorrels te beperken. De docenten: ‘Maar nog steeds lopen onze leerlingen de korrels mee het veld af, zit het in kleding en schoenen. We zien het terug in de putjes van de kleedkamers (en daarmee het riool?) en het schijnt zelfs een aanslag te zijn op wasmachines waar de materialen soms ook in terecht komen via bijvoorbeeld sokken.’

Nu het tweede kunstgrasveld van LTC wordt aangelegd met het veel milieuvriendelijkere kurk, stellen de docenten voor het bestaande kunstgras mee te nemen in de werkzaamheden, te renoveren en er eveneens kurk op leggen. ‘Dat betekent uiteraard een extra kostenpost, maar mogelijk kan er bespaard worden op de kosten van renovatie én onderhoud wanneer beide kunstgrasvelden tegelijk met deze kurk infill worden behandeld.’

Tekst: Robbert Willemsen

Voorzitter LTC. ‘Blij dat de kogel door de kerk is’

‘Ik ben blij dat de kogel nu door de kerk is. De gemeenteraad moet hier in april nog een klap op geven, maar desnoods spreek ik in om de noodzaak van een tweede kunstgrasveld voor LTC te benadrukken. Hoewel ik wel degelijk besef hoe moeilijk het financieel allemaal is in deze coronaperiode.’

LTC-voorzitter Marco Ter Harmsel kreeg onlangs van wethouder Bob Bergsma te horen dat het college van B en W haar fiat geeft aan het door de club zo felbegeerde tweede kunstgrasveld. Dat veld moet in de plaats komen van een bijveld (natuurgras) op sportpark De Hoogte.

Gezien de grote druk op de velden van LTC – met 41 teams in de competitie een bovengemiddeld grote club in Assen – was een tweede kunstgrasveld bittere noodzaak, aldus Ter Harmsel. ‘Ten opzichte van andere Asser clubs zit LTC wat kunstgras betreft al in een achterstandssituatie. Dat is ook de reden geweest van het college om dit te besluiten.’

Het kunstgras moet worden aangelegd met kurk infill, in plaats van de omstreden rubber korrels. B en W vragen de raad hier een budget van 550.000 euro voor beschikbaar te stellen.

Als de raad het licht op groen zet, hoopt Ter Harmsel dat de gemeente in de zomer met de aanleg van het kunstgrasveld kan beginnen.

Lees het artikel van Asser CourantLees het artikel van Asser Courant