Skip to main content

Kom van dat gras af!

Sporten is gezond. Dan moet de omgeving waarin we sporten ook gezond zijn.

Stichting Kom van dat gras af wil de korreldiscussie op de politieke agenda zetten in de gemeente maar ook op landelijke niveau. Eerst meer duidelijkheid creëren en dan de juiste beslissingen nemen over veilig sporten op de velden.

Meer weten?
Ook actie ondernemen?

Check facebook voor het laatste nieuws
op het gebied van rubbergranulaat en kunstgras.

Waarom je van dat gras af moet komen

Komvandatgrasaf (KVDGA) bestaat sinds 5 oktober 2016 als actiegroep op Facebook en is in een jaar tijd uitgegroeid tot een geregistreerde Stichting. Directe aanleiding voor de oprichting was de schokkende uitzending van Zembla. Die zwarte, rubberen korrels waar onze kinderen op voetballen, die overal liggen; in de wasmachine en van parkeerplaats tot slaapkamer… Dat zijn versnipperde voertuigbanden. Deze zijn opgebouwd uit een veeltal chemische stoffen en zware metalen, waarvan vele carcinogeen, mogelijk carcinogeen, hormoonverstorend, mutageen of acuut toxisch zijn.

Aangezien voetballen prima kan op iets anders dan SBR rubbergranulaat, hebben onze KVDGA-leden het afgelopen jaar ouders, clubvoorzitters, politici en journalisten ondersteund met informatie en kennis. Wat zijn de risico’s voor gezondheid en milieu? Welke chemische stoffen zorgen voor die risico’s? Welke alternatieven bestaan er?

Komvandatgrasaf is er voor het hele verhaal

Recybem zorgt ervoor dat voor elke nieuw aangekochte band, een oude wordt ingezameld. Dit juichen wij van harte toe, want we willen niet dat die banden in het milieu worden gedumpt en daardoor de omgeving verontreinigen (wat overigens ook gebeurt als rubbergranulaat van het veld af waait en in berm of sloot terecht komt).

Waar wij ons hard voor maken is een volledige herwinning van grondstoffen uit deze banden, zoals Black Bear Carbon doet. Of een “closed loop” waarbij banden gerecycled worden tot nieuwe banden.

Het vermalen van banden tot granulaat om het vervolgens te storten op kunstgrasvelden is in onze ogen een goedkope manier om van afgedankte voertuigbanden af te komen en er gaandeweg nog aardig aan te verdienen. Correct afvoeren en verwerken kóst geld, maar met granuleren en uitstrooien verdien je flink. De belangen zijn dus groot.

Wat we roepen

We zijn niet tegen banden en ook niet tegen het inzamelen daarvan. Wél pleiten we voor het voorzorgprincipe bij de toepassing op sportvelden. De chemische stoffen, waar banden uit zijn gemaakt, zijn té risicovol om af te wachten of over 10 jaar een causaal verband tussen een akelige ziekte als kanker en SBR wordt vastgesteld. Ze zijn té risicovol om ongecontroleerd in het milieu te verdwijnen om daar het ecosysteem nadelig te beïnvloeden en bodem en water te verontreinigen.

Politici

We roepen politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen in het beschermen van burgers – ook de allerkleinsten – en hun omgeving.

Industrie

We roepen de rubber verwerkende industrie op om hun verantwoordelijkheid te nemen in het ontwikkelen en uitrollen van business modellen, die niet schadelijk zijn voor mens en milieu, doch daadwerkelijk circulair zijn.

Ouders

We roepen ouders en clubbesturen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en geen genoegen te nemen met minder.

Je hoeft niet te sporten op iets dat jou
of je omgeving mogelijk ziek maakt!