Over ons

NEEM CONTACT OP MET ONS!

Mail naar komvandatgrasaf@gmail.com

Deze site is ontwikkeld eind 2016 en is een initiatief van een groep verontruste ouders die zich hebben verenigd in de Facebook community Komvandatgrasaf. Deze Facebook pagina is een platvorm van en voor- verontruste ouders van kinderen die op dit type velden sporten of spelen. Elkaar informeren, ondersteunen en waar nodig gezamenlijk een vuist maken! 

 

Wij zijn wij?
Wij zijn een groep verontruste ouders van sportende en / of spelende kinderen op dit type velden. Wij vinden het belangrijk dat degene die over de velden gaat (de gemeenten) op de hoogte zijn van ons initiatief. Dat ze via ons de informatie tot zich nemen die anders niet deze organisatie bereiken. We vinden ook dat “verontruste ouders” zeggenschap dienen te hebben hierover. De vele twijfels die er nog steeds zijn, voelt niet goed! Wat als blijkt over een x aantal jaren dat het toch flink mis is? Moeten we dat tegen ons kroost zeggen. We hebben je toch maar laten spelen omdat “men” ervan uitging dat het veilig zou zijn?…

Wat is het doel van ons initiatief?
We willen we de korreldiscussie op de politieke agenda zetten in de gemeente maar ook op landelijke niveau. Eerst meer duidelijkheid en dan de juiste (lees veiligste) beslissing(en) nemen hoe verder te gaan met deze velden!

Oplossingsgericht, want we willen wel blijven sporten uiteraard
Binnen onze (steeds groter wordende) groep verontruste ouders en sporters zit veel gebundelde expertise. Binnen ons team zitten huisartsen, toxicologen, mediamensen, scheikundig onderlegde mensen, (oud) bestuurders (voetbal maar ook lokale politiek), gemeenteraadsleden, professoren, juristen etc. Inmiddels durven wij wel te stellen dat er een constructieve en veilige oplossing mogelijk is. Een oplossing waarbij we uitgaan van de veiligheid van de sporters en van onze kinderen! We denken graag met u mee en komen hier later op terug.

Van Facebook community naar stichting
Inmiddels is de Facebook Community een Stichting geworden. Stichting Komvandatgrasaf gaat verder waar de Facebookcommunity gebleven is.

Blijf de discussie volgen
Het is van belang dat u en uw gemeente de discussie op de voet blijft volgen. We willen u dan ook graag meegeven dat er een derde uitzending van Zembla (11 oktober 2017 )aan zit te komen waarin hoogstwaarschijnlijk weer een aantal zaken worden besproken die de discussie rondom het thema zal doen aanwakkeren.

De geschiedenis van Komvandatgrasaf (Kvdga) in een notendop

Na de eerste uitzending van Zembla in oktober 2016 brandde de discussie los. Al na enkele maanden kwam het RIVM met een onderzoek dat de risico’s nagenoeg verwaarloosbaar waren. Gevolg van dit rapport was dat de discussie onder het grote publiek grotendeels verstompte. Vervolgens kwam Zembla met de tweede uitzending en dit zwengelde de discussie weer tijdelijk aan. Een advocatenkantoor geeft aan nader te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om instanties juridisch ter verantwoording te roepen.

Kort daarop verscheen het ECHA rapport (Europees onderzoek) waaruit bleek dat er niks aan de hand was maar dat er wel richtlijnen moeten worden opgelegd met betrekking tot het gebruik van de velden. Een Vlaams onderzoek toont vervolgens weer aan dat er nog steeds risico’s aan de korrels kleven. Mensen van onze community spreken in het voorjaar van 2017 met het RIVM en deze geven in dit gesprek aan dat hun onderzoek niet volledig was. Niet alle gezondheidsrisico’s waren onderzocht. En dan toch al het sein op groen gezet? In augustus 2017 wordt deze Facebook community een stichting. Stichting Komvandatgrasaf gaat verder waar de Facebookcommunity gebleven is.

In september 2017 klaagt het Recycling Netwerk de Nederlandse Staat aan vanwege grote milieurisico’s die kleven aan het instrooien van de kunstgrasvelden. Uit het rubbergranulaat lekken een aantal gifstoffen (o.a. zink) die in het milieu terecht komen. Ook in september geeft Zembla aan te komen met een derde uitzending over het veelbesproken rubbergranulaat.

Op onze Facebookpagina worden de actuele berichten geplaatst en van commentaar voorzien door onze deskundigen maar ook door onze volgers.


We zijn niet anti kunstgras, we zijn niet anti eigen sportvereniging, we zijn niet anti gemeente, we zijn niet anti KNVB! We zijn verontruste ouders die vinden dat veilig sporten boven alles gaat!